С ритъма на вашата сграда

Ескалаторите и подвижните пътеки са много добро решение за обществени и търговски сгради с голям трафик на хора. Те дават възможност за плавно изкачване и слизане едновременно на голям брой лица, без да съществува ограничение за товара, каквото има при пътническите асансьори.
Предлагаме ескалатори за наклон 30 и 35° и подвижни пътеки за наклон 8 и 12°.

Режими на работа и оборудване

Стандартното оборудване за ескалатори включва честотно управление с 4 режима на работа.

Първият от тях дава възможност ескалаторът (само едното рамо) да се движи и в двете посоки, като това се осъществява посредством фотоклетка, чрез която се задейства движението в посоката, от която има пътникопоток. Първият пътник, който стигне до есклатора, задейства съоръжението и то започва да се движи в неговата посока. Този вариант е подходящ за не много оживени места, където ескалаторите не се използват постоянно.

Вторият режим на работа се програмира, така че след едно определено време, например 120 s, в което никой не е използвал ескалатора, той започва да се движи на бавен ход, като по този начин се спестява голямо количество електроенергия. Когато към ескалатора се приближат хора, той веднага се „събужда” и започва да работи на бърз ход.

Третият режим на работа е идентичен с втория, с единствената разлика, че след като измине  програмираното време, в което не е имало пътници, които да използват съоръжението, ескалаторът спира да се движи. Връщането му в нормалния му бърз ход се осъществява по абсолютно същия начин, като в предходния режим на работа.

Четвъртият режим на ескалаторите е постоянно движение на бърз ход.

Описание
Скорост от 0.5 m/s, индикация с указателни стрелки за посоката на движение, стъпала с осветление между фугите, три подравнени стъпала на хоризонталната част в горния и долния край, контрол на товара, защита от пропадане на стъпалата, защита на веригите на стъпалата, устройство за следене на скоростта на ескалатора и ръкохватките.

Дизайн
Предлагаме многобройни възможности за персонализация на дизайна на ескалатора, така че той да се интегрира оптимално в интериора на сградата. Стъпало от алуминии или инокс, цвят на подвижния парапет по избор, стъклена или иноксова балюстрада, неограничени възможности за външна облицовка.

В стремежа си към иновации, инженерите ни усилено работят по пускане в производство на нови модели ескалатори, които имат няколко пъти по-нисък разход на електроенергия от съществуващите на пазара.