Електрически асансьори без машинно помещение

Новата серия асансьори модел Genesis е изцяло ново поколение асансьори, които се отличават със следните предимства :
  • Не е необходимо да изграждате допълнително машинно помещение – цялото оборудване на асансьора е разположено в самата шахта, под самия таван. Това обаче не означава че е необходимо да предвидите по-голяма височина на тавана, напротив /вижте в таблицата /
  • Задвижването е безредукторно, което се осъществява чрез синхронен изключително икономичен двигател и полиуретанови ремъци. Ремъците не се износват и не износват шайбите. Те имат живот повече от 40 млн цикъла. Триещите шайби са с диаметър само само от 86мм до 114мм , което автоматично води до енергоспестяване.  Освен това ремъците не се нуждаят от смазване, което прави използването им освен енергийно-ефективно и екологично.
  • При разработката на този тип асансьори се съобразихме с бързо развиващите се технологии в строителството и конструирахме модел, при който не е необходимо да се изграждат дълбоки дъна и високи тавани /вижте в таблицата / Това позволява монтажа на тези асансьори при извънредни и частни случаи, при които не може да се изкопае дъно от 1500мм. С допълнителни системи за сигурност и безопасна работа се постигат всички безопасни разстояния, на които асансьорите трябва да отговарят, така че да са спазени всички действащи норми.
  • Разработката на този тип асансьори Genesis включва товароподемности от 320кг до 4000кг. – всички са електрически асансьори без машинно помещение, в.т.ч. и автомобилни асансьори.
  • Асансьорите с товароподемност до 1000кг.вкл. са с едностранно окачване на оборудването, което означава че е необходима само една носеща стена. Останалите могат да бъдат изпълнени от каквото пожелаете – както плътни, така и стъклени. 
Genesis RS – това е асансьор с едностранно окачване, за товароподемност от 320кг. до 600лг. При този модел дъното под първа спирка може да бъде 700мм и таван над последна спирка 2600мм, при скорост 1,0м/сек. 

Genesis RS-2 – това е асансьор за товароподемност от 630-1000кг. с минимално дъно под първа спирка 700мм и таван над последна – 2700мм при скорост 1,0м/сек и дъно – 900мм и таван – 2750мм при скорост 1,6м/сек.
 
Genesis 21 – това е асансьор със стандартно окачване, за товароподемност от 600-1000кг, най-вече за широки и плитки шахти. Този тип асансьори изискват дъно под първа спирка 500мм и таван над последна спирка 3300мм, при скорост 1,0м/сек и дъно 850мм и таван – 3400мм при скорост 1,6м/сек при скорост 1,6м/сек.
 
Genesis 22 – това е асансьор за товароподемност от 1000-2000кг. с минимално дъно под първа спирка 1000мм и таван над последна – 3300мм при скорост 1,0м/сек и дъно – 1150мм и таван – 3400мм при скорост 1,6м/сек.
 
Genesis 41 – това е тип асансьор за товароподемност от 2500-4000кг. с минимално дъно под първа спирка 1000мм и таван мин 3600мм. Този тип асансьори са подходящи както за товарни, така и за автомобилни, поради големите размери на кабините и съответно шахтите.
 
LP14 – това е инвалиден подемник, който е изцяло разработен да покрива всички изисквания за общодостъпна среда. При него изискването за дъно под първа спирка е едва 200мм, а за тавана – 2500мм, което го прави изключително достъпен в изпълнението на асансьорната шахта. Дъното както може да се изкопае, така може да се направи и малка рампа, за да се осигури минимумът от 200мм. Изискването за размера на тавана е стандартна междуетажна височина, дори и по-малко.
 
Освен най-новите типове съоръженията, предлагаме на клиентите си и голямо разнообразие от различни видове кабини и облицовки, които може да каталога.